"Чудесата са неразкритите закони на природата"

Августин ( философ)

Научни изследвания относно ефективността на леченията на Алекс Орбито

През периода 2002 – 2005г., Ян ван Хемерт, д.м.ф.н., събира на едно място всички обстойни проучвания за лечебната дейност на Алекс Орбито. Към проучването си добавя и чуждестранни изследвания, направени в Канада и Германия свързани с измерване ефективността на лечението провеждано от Алекс Орбито.

Той документира научно повече от 124 медицински случая на хора, които са лекувани от Алекс Орбито и пише своите констатации и заключения в Научен доклад.

Д-р Ян ван Хемерт, д.м.ф.н., е преуспял невролог, директор в няколко реномирани клиники в Холандия. Превърнал се в пионер в изследването на холистичната медицина, която изучава обширно, за да потвърди приложението и в повече от 30 допълнителни терапевтични дисциплини. Чрез своя опит, компетентност и знания, наскоро въвежда програма за следдипломно обучение на лекари и терапевти с магистърска специалност към Университет Дюк в Нидерландия.

Автобиография на Ян ван Хемерт, д.м.ф.н.. Виж приложеният документ.

Предишни научни изследвания и проучвания

През живота си, Алекс Орбито често доброволно подпомага научни изследвания за по-задълбочени измервания и разбиране на феномена на операциите с голи ръце или така наречената психическа хирургия.

Броят на изследванията, на които той доброволно се подлага е огромен. В по-долу изложения списък са включени някои от тях, като те далеч не се ограничават до този брой, тъй като Алекс Орбито просто не си спомня всички различни имена, центрове и болници, където са провеждани изследванията. Особено в ранните дни на неговото изцелително служение във Филипините (през седемдесетте години) научни изследователски групи го посещават постоянно и изследват работата му, но те не са записвани, както и резултатите от тях. Някои проучвания и изследвания са описани в списъка с литература.

1974r. Филипини/ Канада; Д-р. Ли Пулос
1974r. Филипини/ Канада; Д-р. Ли Пулос
1975r. Дания; Копенхаген, Д-р. Ричард Ойсън
1977r. Франция; Париж (болница), Д-р. Фрудолен
1979r. Австрия; Виена (болница), Д-р. Лауда
1972 - 1982r. Германия; Д-р. Зойтеман и д-р. Алфред Щелтер, д.ф.н.
1981r. Япония; Токио Д-р. Накамото & д-р Кумора
1999r. Филипини; Институт по естествени науки, Д-р Сатурино Халос, д.ф.н.
2002 Индия;Академия за проучвания на живия свят, Д-р. Нютън и Д-р. Лакшми
2003 – 2004r. Италия; Европейски университет по холистична медицина, Д-р. Ян ван хемерт, д.ф.н.
2003 – 2005r. Германия; Международен институт по биофизика, Д-р. Роланд ван Вик, д.ф.н.
2006r. Русия; Санкт Петербург ( клиника), Д-р. Рушел
Biophysics

Провеждане на изследвания в Международния институт по биофизика, Германия

Въведение в квантовата физика

От холистична гледна точка, всяко човешко същество се счита за отворена енергийна система в постоянно взаимодействие не само с околната си среда, но също така и с мястото, където се създават живота и осъзнатостта. Това е динамичен и активен процес на осъзнаване, в който всеки е истинският създател на собствената си реалност.

Терминът kwantum (на латински "колко") се отнася до отделни единици, които теорията възлага на определени физически количества, като например енергията на атома в покой. Откритието, че вълните могат да бъдат измервани на подобни на частици малки пакети от енергия, наречени кванти, води до раздел във физиката, който се занимава с атомните и субатомните системи, които днес наричаме квантова механика. Ние знаем, че съществува едно общо "поле", което постоянно се променя от нашите мисли, думи и действия.

Добре известно доказателство за тази теория е научното изследване, проведено от японеца д-р Емото, което показва, че една проста дума има силата да промени атомната структура на водата.

Той открил, че общото енергийно поле, основано на любов, сътворява красиво оформени звезди при точка на замръзване, докато общото енергийно поле, основано на страх, води до образуването на хаотични водни структури при замръзване.

Crystals

Това ясно показва, че нашето общо енергийно поле е постоянният създател на нашата ежедневна реалност. Оттам идва и разбирането, че нашето (под)съзнание е постоянният създател на състоянията на здраве или болест.

Основни фактори към по-здравословния начин на живот са:

  1. Осъзнаване, че отношението ни (което представлява нашите мисли, думи и действия) към нас самите и нашата околна среда създава нашата собствена реалност
  2. Признаване на тази лична отговорност
  3. Приемане на властта да пресъздаваме своята реалност, както ние желаем

Следователно идва осъзнаването, че:
Да мислим, говорим и действаме в посока здраве създава здраве
Да мислим, говорим и действаме в посока болест създава болест